Det finns mycket att säga om bilarnas påverkan på miljön, vissa hävdar att den är större och andra att den är mindre, generellt brukar man dra paralleller till flyger eller transportsektorn och påvisa dess inverkan på miljön. Faktum är att transport och flyg förvisso kan delge att det är nödvändigt, men bilens många resor är av ren och skär lathet. Den hjälper så klart men det är många korta resor som skulle kunna skippas. Att använda bilen mindre, speciellt gamla fordon är något som gynnar miljön. Nya bilar är betydligt renare och använder mindre fossila bränslen. Tills världen kan få en genomgående trafik som rullar på förnybar energi kommer vi behöva se bilen som en negativ inverkan på miljön även om den ger på många positiva och lättare vardag och upplevelser.

Har man en gammal bil kan man absolut dra sitt till stacken genom att låta en bilskrotare ta hand om ens bil och genom att man idag återvinner omkring 95% av en bil så kan man vara nöjd med att inte miljön påverkas negativare som en bil som står och skrotar sönder. All vätskor och ting som inte kan återanvändas förvaras säkert och resten plockas bort och kaross med mera trycks ihop och tuggas sönder och blir nytt material. Skrota bilen – Hurra för miljön, det är framtiden!

Läs Bilskrotarna genomför en bildemontering.

Skrota bilen – Hurra för miljön